Liên hệ

Công Ty CP May Mặc Xuất Khẩu Hưng Hoàng Phát

Địa chỉ: Thôn Việt An - Xã Bình Lâm - Hiệp Đức - Quảng Nam

Hotline. 0985.060.277 - 0934.909.297

Email: hunghoangphat2016@gmail.com